Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace a e-shopu fiktivní firmy HandyPlay, s. r. o. se sídlem Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně (dále jen společnost).

Společnost se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://handyplay.fiktivnifirma.cz

I. Stav souladu

Tato stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku.
  • Některé obrázky neobsahují alternativní text.
  • Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky.

III. Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2. ledna 2021.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda: vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

IV. Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu. Ta vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce webu handyplay@fiktivnifirma.cz.

V. Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u této části internetových stránek společnosti nebude přístupnost zajištěna a společnost nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na orgán určený pro prosazování vašich práv.

Janské Lázně 2. ledna 2021

Miroslav Bárta
ředitel fiktivní firmy